Yazı

Geomagic Design X İle Tersine Mühendislik: Teknolojinin Gücüyle Varolan Nesnelerin Keşfi

“Geomagic Design X İle Tersine Mühendislik: Teknolojinin Gücüyle Varolan Nesnelerin Keşfi”

 

Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine mühendislik, mevcut bir ürünün analiz edilerek içerdiği bileşenlerin, işlevlerin ve çalışma prensiplerinin ortaya çıkarılması sürecidir. Bu süreç, ürünün tasarımını anlamayı ve nasıl oluşturulduğunu keşfetmeyi amaçlar. Tersine mühendislik, özellikle eski veya karmaşık ürünlerin anlaşılması, rekabet analizi, yeniden tasarım veya güncelleme gibi durumlarda önemli bir rol oynar. Shining 3D tarama ile tersine mühendislik, ürün geliştirme ve üretim için birçok olanak sunar. Shining 3D nin metroloji sınıfı tarama cihazları ile hassas ve hızlı bir şekilde 3 boyutlu taramasını gerçekleştirip Geomagic Design X yazılımı ile modelleme ve güncellemelerini yapabilirsiniz.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

Tersine Mühendisliğe Neden İhtiyaç Duyulur?

Ürün veya Sistem Anlayışı: Bir ürünün veya sistemin iç yapısını anlamak için tersine mühendislik yapılır. Bu, ürünün tasarımını, işlevselliğini, bileşenlerini ve etkileşimlerini anlamayı sağlar. Bu bilgi, ürünün iyileştirilmesi, yeniden tasarlanması veya entegrasyonu için temel oluşturur.

Eski veya nadir parçaların üretilebilirlik: Eski veya nadir parçaların üretimi için orjinal parçaların tasarımını bilgisayar ortamına veri olarak aktarmak gerekir. Bunu Shining 3D in metroloji sınıfı 3 boyutlu tarama cihazlarıyla metroloji sınıfı cihazlarıyla sağlamak çok mümkün. Tersine mühendislik, bu tür parçaların üretimini sağlamak ve tekrar kullanılabilir hale getirmek için kullanılabilir.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

Rakip Analizi: Tersine mühendislik, rakiplerin ürünlerini analiz etmek ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılabilir. Bir ürünün iç yapısının anlaşılması, benzer veya daha gelişmiş bir ürünün tasarlanması veya pazarlama stratejilerinin oluşturulması için önemli bilgiler sağlayabilir.

Ürünün güncelleştirilmesi veya iyileştirilmesi: Mevcut bir ürünün daha yeni bir versiyonunu geliştirmek veya performansını artırmak istediğinizde, tersine mühendislik kullanılabilir. Var olan bir ürünü analiz ederek, zayıf noktalarını belirleyebilir ve daha iyi bir tasarım yapabilirsiniz.

Tersine mühendislik; yeniden üretim, ürün iyileştirme, analiz, gibi birçok farklı amaç için kullanılan bir yöntemdir. Geomagic Design X bunun için çok iyi bir yazılımdır.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

 

Tersine Mühendislik Yönlemleri Nelerdir?

Tersine mühendislik yöntemleri, bir ürünün iç yapısını anlamak için kullanılan farklı yaklaşımları ve adımları ifade eder. İşte tersine mühendislikte yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler:

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

 1. Montajın İncelemesi

Parçaların veya bileşenlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi. Bu, parçaların montaj yöntemlerinin analizi, bileşenlerin işlevlerinin belirlenmesi ve parça parçalarının ilişkilerinin anlaşılmasını içerir.

 1. Geometrik Analiz:

Parçaların veya bileşenlerin geometrisinin analiz edilmesi. Bu, parçaların boyutları, şekilleri, toleransları ve diğer geometrik özelliklerini anlamayı içerir. Ölçüm cihazları, 3D lazerle veya optic tarama teknolojileri gibi araçlar kullanılabilir. Örnek olarak lazer tipi 3 boyutlu tarama cihazı olarak Shining 3D nin Freescan UE Pro yu, 3 boyutlu Optik tarama cihazı olarak OptimScan 5M’i önerebiliriz.

 1. Kalite Kontrol Analizi:

Üretim sürecindeki parçaların veya bileşenlerin kalite kontrolünün analiz edilmesi. Bu, parçaların ölçümü, yüzey kalitesi değerlendirmesi ve diğer kalite kontrol prosedürlerinin uygulanmasını içerir.

Tersine mühendislik sürecinde, genellikle birden fazla yöntem ve yaklaşım bir arada kullanılır. Bu, ürünün geometrisini, bileşenlerini ve kalite kontrolünü anlamak ve istenilen hedefleri elde etmek için gereklidir. Geomagic Control X ile bunu sağlayabilirsiniz.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

Tersine Mühendislik Aşamaları Nelerdir ?

 • 3 Boyutlu Tarama

Tersine mühendislik sürecinin ilk adımı, nesnenin veya parçanın fiziksel özelliklerini 3 boyutlu tarayarak veri toplamaktır. Bu tarayıcılar, lazer veya optik sensörler gibi teknolojileri kullanarak yüzeydeki nokta bulutu verilerini yakalar. Mitalon olarak; Otomativ, Savunma Sanayi, Makine Sanayi , Kalıpçılık gibi sektörlerde Shining 3D’ nin metroloji sınıfı cihazlarından Freescan UE Pro, Optimscan 5M ve Autoscan Inspec’ i öneriyoruz.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_10

 •  Veri İşleme:

Taranan veriler, özel yazılımlar veya Geomagic Design X gibi 3D modelleme araçları kullanılarak işlenir. Bu aşamada, nokta bulutu verileri düzenlenir, filtrelenir ve temizlenir. Ardından, veriler 3D dijital modele dönüştürülür.

 • Modelleme ve Tasarım:

İşlenen veriler, Geomagic Design X aracılığıyla kullanılarak üç boyutlu dijital model oluşturulur. Bu aşamada, modelin geometrisi, yüzey detayları ve diğer özellikleri belirlenir.

 • Analiz ve Değerlendirme:

Oluşturulan 3D model, analiz ve değerlendirme için kullanılır. Bu aşamada, tasarım hataları, ölçüm verileri, montaj uyumluluğu ve performans değerlendirmesi gibi faktörler incelenir.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

 • Yeniden Üretim veya İyileştirme:

İnceleme ve analiz sonucunda, varsa hatalar düzeltilir veya iyileştirmeler yapılır. Bu aşamada, tasarım değişiklikleri yapılır veya yeniden üretim için gerekli adımlar atılır. Tersine mühendislik süreci, uygulama ve amaçlara göre değişebilir, ancak genel olarak bu aşamaları içerir. Bu aşamalar, ürünleri anlama, analiz etme, iyileştirme ve yeniden üretme sürecini kapsar.

Tersine Mühendislik Uygulamaları Nelerdir ?

Tersine mühendislik, çeşitli sektörlerde farklı uygulamalara sahiptir. İşte bazı tersine mühendislik uygulama örnekleri:

 1. Ürün Geliştirme ve İyileştirme: Mevcut bir ürünün tasarımını analiz ederek, iyileştirme veya yeniden tasarım yapmak için tersine mühendislik uygulanabilir. Bu, ürünün performansını, işlevselliğini veya verimliliğini artırmayı hedefler.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

 1. Rekabet Analizi: Rakip ürünlerin analiz edilmesi ve anlaşılması için tersine mühendislik kullanılır. Bu şekilde, rakip ürünlerin avantajları ve dezavantajları belirlenir ve kendi ürününün rekabet gücünü artırmak için stratejik kararlar alınır.
 2. Yedek Parça Üretimi: Nadir veya eski parçaların yeniden üretilmesi veya değiştirilmesi için tersine mühendislik uygulanır. Bu, mevcut parçaların özelliklerini analiz ederek aynı veya benzer parçaların üretimini sağlar.
 3. Hata Analizi: Bir üründe veya sistemindeki hataların veya sorunların nedenlerini anlamak için tersine mühendislik kullanılabilir. Bu, hatalı parçaları veya işlevleri belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak için yapılır.

 

Mitalon olarak temsilciliğini yaptığımız Shining 3D nin metroloji sınıfı 3 boyutlu tarama cihazları aşağıdaki gibidir.

Tersine mühendislik_3 boyutlu modelleme_3 boutlu tarama_1

Freescan UE ve UE Pro: Bu cihazımızla büyük parçaları hassas bir şekilde 3 boyutlu taramasını gerçekleştirebiliriz. Örneğin; araba şasisi, iş makinesi, 8x3m² lik bir kalıp, fikstür veya aparatların parçaların yüzeylerine göre farklı tarama modlarıyla 3 boyutlu taramasını gerçekleştirebilirsiniz. Freescan UE ile UE Pro arasındaki fark UE saniyede 650 000 nokta ile 0,02mm hacimsel doğruluğu sağlarken Freescan UE Pro saniyede 1 850 000 nokta atarken fotogrametri özelliğiyle 0,015mm hacimsel doğruluğu sağlar.

Freescan Combo: FreeScan serisinden metroloji sınıfının son cihazı olan Freescan Combo doğruluk, ince tarama ve yüksek hassasiyeti benimserken, daha da hafif ve daha kompakt bir tasarım sunar. 26 + 7 + 1 mavi lazer çizgilerine ve işaretleyici olmadan (markersız) kızılötesi tarama moduna sahiptir. Hız, çok yönlülük ve doğruluk göz önüne alındığında, bu yüksek performanslı 3D metroloji çözümü, metroloji sınıfı denetim, tersine mühendislik ve diğer uygulamalar gibi farklı tarama senaryolarının ihtiyaçlarını karşılayabilir. Freescan COMBO

Einscan HX: Einscan HX metroloji sınıfı bir tarama cihazı değil. Hassasiyet beklentisi olmayan parçaların ölçüm ve tersine mühendisliğine uygun bir cihazdır. Hacimsel doğruluğu 0.05 + 0.1mm /m. Hassas ve keskin geometriler, delik girişleri kaliteli olarak elde edilememektedir. (koltuk, heykel, işlenmemiş toleransı yüksek döküm vb. parçalar için öneriliyor.) Einscan HX in en büyük özelliği işaretleyici olmadan (markersız) kızılötesi tarama moduna sahiptir.

Autoscan Inspec: Autoscan Inspec, kesici takımlar veya implant, vida, somun gibi otomat tezgahlarında işlenen bağlantı elemanlarına benzer küçük parçaları detaylı, yüksek hassasiyetli bir şekilde otomatik tarama modu ile 10μm tarama doğruluğu sağlayarak 3 boyutlu taramalarınızı hızlı yapabilirsiniz. 100*100*75mm tarama alanına sahiptir.

Transcan C: Transcan C üzerinde bulunan özel kaydırmalı ray tasarımı ile 150x96mm ve 300×190 mm arasındaki tarama aralığının kolay bir şekilde değiştirilerek farklı boyutlardaki nesnelerin taranması sağlar. Çoklu Çözünürlüklü Füzyon Algoritması ile, kompleks taramalarda aynı tarama datası üzerinde  yüksek, orta veya düşük çözünürlükten oluşan 3 seviyede tarama yapılabilir bu sayede birden çok tarama yaparak zaman kaybetmeden verimliliği arttırır. Fiziksel nesnenin gerçek rengini 24 bit tarayan iki adet 12 MP profesyonel renkli kamera bulunur. Transcan C, renkli 3D verileri taramak için ideal çözümdür. Transcan C Kompakt tasarımıyla, dar kamera pozisyonunda 0,035 mm geniş kamera pozisyonunda ise  0,05mm  yüksek doğrulukta tarama yapar.

OptimScan 5M ve 5M Plus: 400x300mm² tarama alanına sahip 0,005mm tarama doğruluğu sağlayarak metroloji düzeyindeki en iyi optik tarama cihazlarından biridir. Kompleks geometrili parçaların ölçülemeyen bölgeleri OptimScan ile 3 boyutlu taramasını yaparak ölçüm yazılımı ile tam boyutlu ölçüm ve kontrol sağlanabilir. Optimscan 5M ile 5M Plus arasındaki fark ise; OptimScan 5M Plus, OptimScan 5M‘ye kıyasla daha hızlı bir tarama işlemine sahiptir. OptimScan 5M, 5 megapiksel çözünürlüğe sahipken, OptimScan 5M Plus 5 megapiksel çözünürlüğe ek olarak daha yüksek bir optik çözünürlüğe sahiptir.

Freescan Trak: SHINING 3D’nin en son teknolojisine dayanan optik izleyici, tarayıcı yapısının uzamsal konumunu gerçek zamanlı olarak yakalama yeteneğine sahiptir. Sistem, operatörün zaman alan işaretleyici yapıştırma sürecinden kurtulmasına yardımcı olur. Bu, orta ila büyük boyutlu nesnelerin 3 boyutlu verilerini metroloji düzeyinde doğrulukla elde etmeyi kolaylaştırır. İşaretçiler bir referans yapı sistemi oluşturmak için kullanılır. İzleyici veya parça, ölçüm sırasında serbestçe hareket ettirilebilir ve kullanıcıların dengesiz ortamlarda tarama yapmasına olanak tanır. Metroloji düzeyinde hassas ölçüm yeteneğine sahiptir. Ölçüm Doğruluğu 0,03 mm, Çözünürlük 0,05 mm. Freescan Trak de kullanılan Wireless teknolojisi ile İzleyici(FreeTrak) ve tarayıcı(FreeScan Trak) arasında fiziksel kablo yoktur, büyük nesneler rahat bir şekilde taranabilir.

3D Tarama ile Kalite Kontrol ve Tersine Mühendisliği Nasıl Öğrenirim

Mitalon müşterilerinin teknik kabiliyetini arttırılarak 3D tarama cihazının etkin bir şekilde kullanmasını sağlar ve müşterilerinin teknik destek ihtiyacında yanında olmayı garanti eder.

Tersine Mühendislik ve 3D tarama ile ilgili daha fazla bilgi için;

www.mitalon.com

info@mitalon.com

https://www.linkedin.com/company/mitalon-innovative-engineering-manufacturing-industry-and-trade-ltd-company/