3 Boyutlu Tarama Hizmeti

3 boyutlu tarama nedir?

Şekli ve görünümü hakkında veri toplamak istenilen fiziksel nesnenin 3 boyutlu tarama cihazları ile analiz ederek sayısal verilere dönüştürülmesi işlemidir. İşlem sonucunda toplanan sayısal veriler nokta bulutundan oluşur (STL)

Oluşturulan nokta bulutu ile ;

Boyutsal ölçüm kontrolü , taranılan nesnenin tersine mühendislik işlemleri  ve 3 boyutlu modeller(CAD) oluşturmak için kullanılabilir.

Ayrıca tarama sonrası oluşturulan nokta bulutu ile 3 boyutlu yazıcılardan direk parça üretimi yapılabilir.

Mitalon, yüksek hassasiyetli ve tekrarlanabilir Shining3D tarama cihazları ile ister atölyeniz de tezgah veya fikstür üzerinde isterseniz parçaları Mitalon tarama atölyesine göndererek sizlere yüksek teknolojiyle 3 boyutlu tarama hizmeti vermektedir.

Freescan UE El Tipi 3 Boyutlu Tarama Cihazları ile Yüksek hassasiyetle detayları kayıpsız olarak sayısal verilere dönüştürebilirsiniz.

3D Tarama 1

Shining 3D Optimscan 5M ile Örnek Bir tarama

3D Tarama 2

Shining 3D Freescan UE ile her boyutta obje tarayabilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki örnekler de Kamyon Kupası ve deniz motoru pervanesi , Freescan UE 7 el tipi tarama cihazımız ile tarandıktan sonra nokta bulutu STL formatında oluşturulmuştur sonrasında nokta bulutu Mitalon mühendislik ekibi tarafından yüzey örülerek ile 3 boyutlu modelleme (CAD Data)  çalışması yapılmıştır.

Tecrübeli mühendislik ekiplerimiz tarafından ; tersine mühendislik çalışmaları için Geomagic Design X , katı modelleme için Solidworks , yüzey örme çalışmaları için Tebis programları kullanılmaktadır.

3D Tarama 3
3D Tarama Modelleme 1

Kalıp ve Döküm Parça Tarama Örnekleri

Freescan UE el tipi tarama cihazlarımız ile 0.02mm hassasiyet ile kalıp ve döküm parçalarınızı 3 boyutlu taramalarını atölyenizde hatta tezgah üzerinde yapabilirsiniz.

3 Boyutlu tarama ile Döküm kalıplarınızın talaş payını ve parça üzerindeki atıklığı tespit edebilirsiniz bu sayede CAM programlarınızı optimize ederek zamandan tasarruf ederek tezgah çalışma süresini kısaltarak hem maliyet kazancı elde edersiniz hem de kalitenizi iyileştirirsiniz.

 

3D Tarama 6
3D Tarama 5
3D Tarama 4

Araç – Pikap  3 Boyutlu Tarama Örnekleri

3D Araç ve pikap taramalarınızı Freescan el tipi tarayıcılar ile hızlı ve kayıpsız olarak yapabiliriz. Tarama sonucu oluşan nokta bulutu (STL) datayı talep etmeniz durumunda uzman tasarım ekibimiz tarafından yüzey örme çalışmaları yapılarak istemiş olduğunuz aracın veya pikap’ın 3 boyutlu CAD modeli’ni elde edebilirsiniz. Bu CAD model üzerinde istenilen tasarım revizyonları veya iyileştirmeler yapılabilir.

Pikap Kabin 1
Pikap Kabin 2
Pikap Kabin 3

3 boyutlu tarama bir nesnenin ve ortamın 3 boyutlu olarak her tarama cihazında olduğu gibi Shining 3D’ de nokta bulutu halinde bilgisayar ortamına atar. Fakat nokta bulutu üzerinde ölçüsel değişiklik yapılamaz. Ölçüsel değişiklik yapılabilmesi için tersine mühendislik modelleme yazılımı kullanarak (Geomagic Design X) taranmış nokta bulutunu model haline getirilir. Bu sayede ölçü değişikliği yapabilirsiniz.

Üç boyutlu tarama, gerçek dünyadaki nesnelerin veya ortamların üç boyutlu dijital modellerini oluşturmayı sağlayan yardımcı bir teknolojidir. Her tarama cihazında olduğu gibi Shining 3D’ de nokta bulutu halinde bilgisayar ortamına atar. Bu nokta bulutu data; tasarım, mühendislik, kalite kontrol, sağlık ve daha birçok alanda kullanılabilir. Üç boyutlu tarama, nesnelerin geometrik yapısını, yüzey detaylarını ve boyutlarını hassas bir şekilde yakalar. Bu da daha doğru tasarım, prototipleme, analiz, kalite kontrol imkanı sunar.

Üç boyutlu tarayıcılar, gerçek dünyadaki nesneleri tarayarak üç boyutlu dijital görüntülerini bilgisayar ortamına nokta bulutu olarak oluşturan cihazlardır. Bu tarayıcılar, lazer tarayıcılar, ışık tabanlı tarayıcılar veya fotogrametri gibi teknolojileri kullanarak nesnelerin yüzey özelliklerini, şekillerini ve boyutlarını algılar. Freescan UE Pro gibi tarama cihazları fotogrametri özelliği bulunduran tarama cihazlarıdırr. Bu bilgileri dijital bir ortamda depolar ve üç boyutlu nesnelerin gerçekçi bir şekilde temsil edildiği dijital modeller oluşturur. Bu modeller daha sonra tasarım, mühendislik, kalite kontrol ve daha birçok alanda kullanılabilir.

Üç boyutlu tarama işlemi, genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

  1. Tarama Cihazının Hazırlanması: İlk adımda, kullanılacak olan üç boyutlu tarayıcı cihazın hazırlığı yapılır. Cihazın doğru şekilde kurulması, ayarlanması ve gerektiğinde kalibrasyonunun yapılması gerekir. Shining 3D nin el tipi 3 boyutlu tarama cihazlarında Freescan UE Pro çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriken Masaüstü 3 boyutlu tarayıcı olan Autoscan Inspec ile otomatik bir şekilde kalibrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz
  2. Nesnenin Yerleştirilmesi: Taranacak olan nesne, tarayıcı cihaz üzerinde veya tarayıcının konumlandırıldığı bir platform üzerine tarama esnasında hiç bir şekilde hareket etmeyecek şekilde yerleştirilir. Nesnenin doğru açıda ve konumda olması, daha iyi tarama sonuçları elde etmek için önemlidir. İşaretleyicili (markerlı) 3 boyutlu tarama için taranacak nesne üzerine ve çevresine aralarında 70-100mm mesafe olacak şekilde olacak şekilde işaretleyici yapıştırılır. Eğer yansıtma özelliği yüksek bir parça ise yüzeye matlaştırma işlemi yapılmadır. Freescan COMBO da hem işaretleyicili hem işaretleyici olmadan tarama yapmak mümkün.
  3. Tarama Sürecinin Başlatılması: Tarama cihazı, nesneyi tarayarak 3 boyutlu verileri toplar. Bu veriler, nesnenin yüzeyindeki noktaların koordinatlarını içerir. Tarayıcı, lazer veya optik sensörler aracılığıyla bu verileri nokta bulutu olarak elde eder.
  4. Verilerin İşlenmesi ve Dijital Modelin Oluşturulması: Taranan veriler, tarayıcı cihaz tarafından toplandıktan sonra bilgisayar ortamına aktarılır. Bu veriler daha sonra Geomagic Design X, Geomagic Control X gibi özel yazılımlarla üç boyutlu dijital model oluşturulur ve 3 boyutlu kalite kontrol yapabilir.
  5. Modelin İyileştirilmesi ve Analizi: Oluşturulan dijital model, gerektiğinde iyileştirilir ve optimize edilir. Daha sonra, model üzerinde analizler yapılabilir, boyut ölçümleri alınabilir veya yüzey kusurları incelenebilir. Bu adımlar, taranan nesnenin amaçlarına göre değişebilir.

Üç boyutlu tarama süreci, kullanılan teknoloji ve tarayıcı cihazına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, tarayıcı cihazın hazırlanması, nesnenin yerleştirilmesi, tarama işleminin yapılması, verilerin işlenmesi ve dijital modelin oluşturulması adımları izlenir.

Üç boyutlu görüntüleme, nesnelerin veya ortamın üç boyutlu olarak görüntülenmesidir. Bu, derinlik, perspektif ve hacim bilgilerini içeren gerçekçi bir görsel sunum sağlar.

Evet hatta Robotscan E0505 ile tarama cihazımızı monte ederek 3 boyutlu tarama yapma yapabiliriz

Tarama cihazları kendi başına bir ölçüm cihazı değildir yanına ek bir yazılımla kalite kontrolü sağlayabilirsiniz. Örneğin kalıp üretiminde 3x5m boyutunda bir kalıbın doğruluğunu sağlamak için önce kalıbı Freescan UE Pro ile fotogrametri özelliğini kullanıp 0,015mm hacimsel doğrulukla tarayarak referans data ile Geomagic Control X’ te Otomatik, Best Fit, RPS gibi hizalama yöntemleriyle hizalayıp ölçüsel kontrolü sağlayabilirsiniz.

Bir parçayı taradığınızda sizlere direkt .step formatında model olarak vermez .stl yani nokta bulutu olarak tarar. Bu nokta bulutunu modele çevirebilmeniz için Geomagic Design X yazılımı ile modellemeyi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Fotogrametri, fotoğraflar ve diğer görüntüler kullanılarak nesnelerin ve alanların ölçümünü ve haritalanmasını yapmak için kullanılan bir bilim ve teknolojidir. Bu yöntemde, nesnelerin üç boyutlu yapısını belirlemek için fotoğrafların çeşitli perspektiflerden alınması ve bu görüntülerin analiz edilmesi gerekmektedir.

Freescan UE Pro 1 metreden düşü,m boyutlu malzemeler için 0,02mm hassasiyet gösterirken fotogrametri özelliği ile 1 metre üzerindeki nesnelerin taramasında 0,015mm hassasiyet gösterir. Bu şekilde daha hacimsel doğruluk sağlar.

 

 

 

 

Fiyat teklifi ve Demo Talepleri için bize ulaşabilirsiniz.