Yazı

Geomagic Control X 3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm: Üretim Süreçlerindeki Önemi

Geomagic Control X 3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm : Üretim Süreçlerindeki Önemi

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, üretim süreçlerinde kalite kontrolü ve ölçüm yöntemleri de önemli bir değişim geçirdi. Bu değişimlerden biri de  3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemlerinin kullanımının artmasıdır. Geomagic Control X, 3 boyutlu kalitesel ölçümde en önde gelen yazılımlardan biridir. Bu blog yazımızda, Mitalon olarak uzmanlık alanlarımızdan biri olan 3 boyutlu kalitesel ölçümün ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve üretim süreçlerindeki önemini ele alacağız.

 

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm Nedir?

3 boyutlu kalitesel ölçüm, nesnelerin üç boyutlu geometrik özelliklerini hassas bir şekilde ölçme ve analiz etme sürecidir. Bu ölçümler, karmaşık geometrilerin, toleransların ve kalite standartlarının belirlenmesinde kullanılır. 3 boyutlu kalitesel ölçüm, hassasiyet, tekrarlanabilirlik ve verimlilik gibi avantajlarıyla geleneksel ölçüm yöntemlerine göre daha etkili bir çözüm sunar.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_1

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm Süreci Nedir?

3 boyutlu kalitesel ölçüm süreci, nesnelerin üç boyutlu geometrik özelliklerini ölçme ve analiz etme işlemidir. Bu süreç, belirli bir nesnenin boyutlarını, şeklini, yüzey özelliklerini ve diğer geometrik parametrelerini hassas bir şekilde belirlemeyi amaçlar. Genellikle özel olarak tasarlanmış 3 boyutlu kalitesel ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilir.

İşlem genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  1. Ölçüm Cihazının Hazırlanması: İlk adım, 3 boyutlu ölçüm cihazının doğru şekilde hazırlanmasıdır. Bu cihazlar genellikle optik sensörler, lazer tarayıcılar veya koordinat ölçüm makineleri gibi teknolojileri içerir. Cihazın eğer kalibrasyonu yok ise öncelikle onu yapmanız gerekir. Kalibrasyon işlemi Shining 3D nin el tipi 3 boyutlu tarama cihazlarında Freescan UE Pro çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriken Masaüstü 3 boyutlu tarayıcı olan Autoscan Inspec ile otomatik bir şekilde kalibrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Cihazın konumlandırılması hakkında; Sabit bir ölçüm cihazı ise öncelikle cihazın doğru konumlandırılması gerekir. Eğer el tipi tarama cihazı ise buna gerek yoktur.
  2. Nesnenin Konumlandırılması: Taranacak olan nesne, tarayıcı cihaz üzerinde veya tarayıcının konumlandırıldığı bir platform üzerine tarama esnasında hiç bir şekilde hareket etmeyecek şekilde yerleştirilir. Nesnenin doğru açıda ve konumda olması, daha iyi tarama sonuçları elde etmek için önemlidir. İşaretleyicili (markerlı) 3 boyutlu tarama için taranacak nesne üzerine ve çevresine aralarında 70-100mm mesafe olacak şekilde olacak şekilde işaretleyici yapıştırılır. Eğer yansıtma özelliği yüksek bir parça ise yüzeye matlaştırma işlemi yapılmadır.
  3. Veri Toplama: Ölçüm cihazı, nesneyi tarayarak 3 boyutlu verileri toplar. Bu veriler, nesnenin yüzeyindeki noktaların koordinatlarını içerir. Tarayıcı, lazer veya optik sensörler aracılığıyla bu verileri nokta bulutu olarak elde eder.
  4. Veri Analizi: Elde edilen 3 boyutlu veriler, Geomagic Control X ile analiz edilir. Bu adımda, veri noktaları arasındaki ilişkiler, geometrik parametreler ve toleranslar belirlenir. Veri analizi yazılımları, ölçüm verilerini işleyerek nesnenin geometrisini tanımlar ve ölçülen parametreleri hesaplar.
  5. Sonuçların Değerlendirilmesi: Elde edilen sonuçlar, kalite standartlarına veya tasarım özelliklerine uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılır. Eğer ölçülen değerler belirlenen tolerans aralığında ise, nesne kabul edilir; aksi takdirde, hatalı veya uygunsuz olarak işaretlenir.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_2

Bu süreç, üretim süreçlerinde hata tespiti, kalite kontrolü, montaj doğruluğunun sağlanması ve ürünlerin müşteri gereksinimlerine uygunluğunun kontrolü gibi birçok alanda önemli bir rol oynar. 3 boyutlu kalitesel ölçüm süreci, daha hızlı, daha hassas ve daha verimli sonuçlar elde etmeyi mümkün kılan geleneksel ölçüm yöntemlerine kıyasla birçok avantaj sunar.

 

3 Boyutlu Kalitesel Ölçümün Kullanım Alanları:

– Otomotiv Endüstrisi: Otomotiv parçalarının ölçümü, toleranslarının kontrolü ve kalite kontrol süreçleri için 3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemleri yaygın olarak kullanılır. Örneğin, bir aracın şasi veya motor parçalarının hassas ölçümleri, kalite standartlarına uygunluğunu sağlar.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_3

-Kalıpçılık Sektöründe: Kalıp; otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde çok önem taşıyan çok maliyetli asla hata olmaması gereken bir üründür. Büyük bir kalıbın üretim esnasınde yerinde kaliteyi sağlamak gerekir. Freescan UE Pro nun fotogrometri özelliği ile yerinde kaliteyi sağlamak çok mümkün.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_4

– Havacılık ve Uzay Endüstrisi: Uçak ve uzay aracı üretiminde, parçaların doğru ölçülmesi ve montajı son derece kritiktir. 3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemleri, karmaşık geometrilerin ve toleransların titizlikle kontrol edilmesine yardımcı olur ve parçaların mükemmel bir şekilde birleştirilmesini sağlar.

– Tıbbi Cihazlar: Sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazların kalite kontrolü büyük önem taşır. 3 boyutlu tarama ile kalitesini, implantlar, protezler ve diğer tıbbi cihazların doğru boyutlandırılması ve uyumluluğunun sağlanması için kullanılır. Bu sektörde kullanılan tarama cihazı genelde Autoscan Inspec veya Optimscan 5M kullanılır.

– Makine Üretimi: Makine parçalarının doğru montajı ve hassas ölçümleri, üretim sürecinde kaliteyi etkileyen önemli faktörlerdir. 3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemleri, parçaların uyumluluğunu ve montaj sürecinin doğruluğunu kontrol ederek, mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Geomagic Control X in 3 Boyutlu Kalite Ölçümde Kolaylığı:

Geomagic Control X, endüstrinin en güçlü araçlarını kullanıcı dostu iş akışlarıyla sunan kapsamlı bir metroloji yazılım platformudur. Geomagic Control X, kalite yöneticilerine devrim niteliğinde kullanım kolaylığı, sezgisel ve kapsamlı kontroller, takip edilebilir ve tekrarlanabilir iş akışları sağlar. Hızlı, hassas ve bilgi dolu raporlama ve analiz özellikleri, herhangi bir üretim iş akışında önemli ölçüde üretkenlik ve kalite kazanımlarına olanak tanır.

Geomagic Control X kullanım kolaylığını şu şeklide açıklayalım. Geomagic Control X ile referans data ile veya referans data olmadan ölçümlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ölçüm yaparken taranmış STL data ile referans datanın hizalanmasını çok hızlı ve doğru bir şekilde Otomatik, Best Fit ve RPS seçenekleriyle yapabilirsiniz. Aşağıda belirttiğimiz gibi taranmış nokta bulutu stl datayı referans data olmadan 3 boyutlu ölçüm kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_5

Referans data ile ölçüm

 

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_6

Referans data olmadan ölçüm

3 Boyutlu Kalitesel Ölçümün Avantajları:

– Hassasiyet: 3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemleri, mikron düzeyinde hassasiyet sağlayarak, nesnelerin küçük geometrik detaylarını ölçebilir. Örneğin; Autoscan Inspec ile taramayı 10µm hassasiyet ile yapılabilir. Bu taramada en keskin kenarlar bile çok iyi bir şekilde çıkar.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_7

– Hızlı ve Verimli: Otomatik ölçüm cihazları, birçok ölçümü hızlı bir şekilde gerçekleştirir, bu da üretim süreçlerinde verimliliği artırır.

– Tolerans Kontrolü: Karmaşık geometrilerin ve toleransların doğru bir şekilde kontrol edilmesini sağlar, hatalı parçaların tespit edilmesini ve elenmesini kolaylaştırır.

3 Boyutlu Kalitesel Ölçüm_3 boyutlu tarama_8

– Veri Analizi: 3 boyutlu kalitesel ölçüm cihazları, ölçülen verileri analiz ederek, üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapılmasına yardımcı olur.

Üretim süreçlerinde kalite kontrolü, doğru ölçüm yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir. 3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemleri, hassasiyet, hızlılık, verimlilik ve veri analizi gibi avantajlarıyla üretim süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Otomotiv, havacılık, tıbbi cihazlar ve makine üretimi gibi birçok sektörde kullanılan bu yöntemler, kalite standartlarının sağlanmasına ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur. Gelecekte, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, 3 boyutlu kalitesel ölçüm yöntemlerinin daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Shining 3D nin metroloji sınıfı cihazları ve Geomagic Control X ile 3 boyutlu kalite kontrolü sağlayın.

3D Tarama ile Kalite Kontrol ve Tersine Mühendisliği Nasıl Öğrenirim

Mitalon müşterilerinin teknik kabiliyetini arttırılarak 3D tarama cihazının etkin bir şekilde kullanmasını sağlar ve müşterilerinin teknik destek ihtiyacında yanında olmayı garanti eder.

Tersine Mühendislik ve 3D tarama ile ilgili daha fazla bilgi için;

www.mitalon.com

info@mitalon.com

https://www.linkedin.com/company/mitalon-innovative-engineering-manufacturing-industry-and-trade-ltd-company/