Yazı

Mitalon EEM Yaklaşımı

Yeni bir proje devreye alma çalışmaları sırasında yaşanan uygunsuzluklar sebebiyle proje ilerledikçe -Çok büyük iyileştirme ve değişiklik maliyetleri çıkması – Zaman planından sapma yaşanması – Zaman planından sapma olmaması için ekstra kaynak ve ekipman maliyeti ihtiyacı gibi rekabetçiliği etkileyen problemler yaşanmaktadır.

Uygunsuzluklar nedenlerine baktığımızda ; -Geçmişte yaşanan proje deneyimlerinin yeni proje aktarılamaması -Projedeki önemli aşamalara ilgili birimlerin ve ekiplerin dahil edilmemesi, ekiplerin birlikte çalışmalarının zaman kaybı görülmesi -Kurumsal hafızanın oluşturalamaması, hangi aşamada hangi konun kimin tarafından kontrol edileceği ve onaylanacağının belli olmaması -Check-List ve şartnamelerin güncellenmemesi nedenlerden uygunsuzlukların yaşandığını, projelerde yaşanan uygunsuzluk sayısı ve ekstra maliyetlerdeki iyileşmenin hedeflenen değerlere ulaşmadığını görüyoruz.

Dünya Kılasında Üretim Pillar’larından(WCM) biri Erken Ekipman Yönetimi( Early Equipment Management, EEM, one of the World Class Manufacturin Pillars) projelerde yaşanan uygunsuzluk sayılarının düşürülmesi, uygunsuzlukların daha erken safhada saptanması ve daha düşük maliyet ve zaman kayıplarıyla çözülmesi için kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biridir.

Erken Ekipman Yönetimi ( Early Equipment Management) en önemli değerlendirme kriterlerinden biri Front Loading diyagramıdır. Bu diyagram bize proje ilerledikçe çıkan problemlerin ne kadar yüksek maliyetli olduğunu okumakta faydalı olurken, eski ve yeni projelerde nasıl bir iyileşme sağladığımızıda göstermektedir.

Ön Yükleme (Front Loading) Diyagramdan iki önemli okuma yapabiliyoruz. -Dizayn gözden geçirme sistamatiğini kullanarak uygunsuzlukların çok daha erken fazda tespit edilebildiğini, uygunsuzlukların çıkmasını engelleyebildiğimizi -Standart ve Check Listlerin güncellenmesiylede, geçmiş tecrübelerin kurumsallaşması sayesinde aynı uygunsuzluk tekrarının farklı projelerde görülmesinin engellenebileceğini -Mitalon olarak «Erken Ekipman Yönetimi» ( Early Equipment Management ) metodunu içselleştirerek kullanmaktayız. Tecrübemizde ve tecrübemizin kurumsallaştırlmasında iddalıyız. Bu sayede yenilikçi ve iddalı projeleri sorunsuz, zamanında müdahalelerle yönetiyoruz.

Eem Paylaşım